Do kdy musíte podat daňové přiznání za 2023?

Od včasného podání daňových přiznání až po platby daní a další administrativní úkoly, tento kalendář vám poskytne přehled o klíčových datumech, abyste mohli efektivně spravovat své daňové povinnosti a minimalizovat stres spojený s daňovou sezónou. S jasným rozvrhem důležitých dnů a termínů vám tento daňový kalendář usnadní plánování a dodržování vašich povinností v oblasti daní v průběhu roku 2024.

Daňový kalendář 2024

Kdy je potřeba podat daňové přiznání za 2023?

Daňové přiznání musíte podat do:

 • do 2. dubna 2024, pokud podáváte v papírové podobě,
 • do 2. května 2024, pokud podáváte elektronicky,
 • do 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Leden

2. ledna 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

9. ledna 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

17. ledna 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. ledna 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22. ledna 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25. ledna 2024

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za prosinec 2023

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2023

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za prosinec 2023

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2023

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za prosinec 2023

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2023

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za prosinec 2023

31. ledna 2024

 • biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2023

 • daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

  platba za 1. čtvrtletí 2024

Únor

9. února 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února 2024

 • daň z příjmů

  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • daň z příjmů

  podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2023

16. února 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. února 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. února 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za leden 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za leden 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za leden 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za leden 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

29. února 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024

Březen

1. března 2024

 • daň z příjmů

  podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

11. března 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

15. března 2024

 • daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

18. března 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. března 2024

 • daň z příjmů

  elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. března 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za únor 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za únor 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za únor 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za únor 2024

26. března 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Duben

2. dubna 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

 • daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2023, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 • daň z příjmů

  podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023

9. dubna 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

15. dubna 2024

 • daň silniční

  záloha na daň za 1. čtvrtletí 2024

17. dubna 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. dubna 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22. dubna 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. dubna 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25. dubna 2024

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za březen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za březen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za březen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za březen 2024

30. dubna 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024

 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

  platba za 2. čtvrtletí 2024

Květen

10. května 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

20. května 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

27. května 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za duben 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za duben 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za duben 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za duben 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

31. května 2024

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

Červen

10. června 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

17. června 2024

 • daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů

  pololetní záloha na daň

18. června 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. června 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. června 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25. června 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za květen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za květen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za květen 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za květen 2024

Červenec

1. července 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

 • daň z příjmů

  podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2023, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

2. července 2024

 • oznámení CRS (GATCA)

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • oznámení FATCA

  podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10. července 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

15. července 2024

 • daň silniční

  záloha na daň za 2. čtvrtletí 2024

17. července 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. července 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22. července 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. července 2024

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za červen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za červen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za červen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za červen 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

30. července 2024

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. července 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024

 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

  platba za 3. čtvrtletí 2024

Srpen

9. srpna 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

16. srpna 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. srpna 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. srpna 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za červenec 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za červenec 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za červenec 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za červenec 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Září

2. září 2024

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024

9. září 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

16. září 2024

 • daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

17. září 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. září 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. září 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25. září 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za srpen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za srpen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za srpen 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za srpen 2024

30. září 2024

 • daň z přidané hodnoty

  žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024

Říjen

10. října 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

15. října 2024

 • daň silniční

  záloha na daň za 3. čtvrtletí 2024

16. října 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. října 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21. října 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. října 2024

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za září 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za září 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za září 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za září 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

30. října 2024

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. října 2024

 • daň z přidané hodnoty

  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024

 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

  platba za 4. čtvrtletí 2024

Listopad

11. listopadu 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

18. listopadu 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. listopadu 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. listopadu 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za říjen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za říjen 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za říjen 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za říjen 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Prosinec

2. prosince 2024

 • daň z nemovitých věcí

  splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024

10. prosince 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

16. prosince 2024

 • daň silniční

  záloha na daň za říjen a listopad 2024, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

 • daň z příjmů

  čtvrtletní záloha na daň

 • daň z příjmů

  pololetní záloha na daň

17. prosince 2024

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. prosince 2024

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosince 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za listopad 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za listopad 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za listopad 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za listopad 2024

 • spotřební daň

  splatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

31. prosince 2024

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2024

9. ledna 2025

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

17. ledna 2025

 • Intrastat

  podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. ledna 2025

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna 2025

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

27. ledna 2025

 • daň z hazardních her

  daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za prosinec 2024

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za prosinec 2024

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za prosinec 2024

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2024

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2024

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2024 (pokud vznikl nárok)

 • spotřební daň

  daňové přiznání za prosinec 2024

31. ledna 2025

 • biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2024

 • daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2025

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2024

 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

  platba za 1. čtvrtletí 2025

10. února 2025

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

24. února 2025

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

Mohlo by vás zajímat: