Práce ve svátek - příplatek nebo náhradní volno

Dny odpočinku zahrnují soboty a neděle, a také některá významná národní výročí. Většina zaměstnanců si může tyto dny užít podle svého uvážení. Nicméně, určité profese, jako například zdravotníci, energetici a řidiči hromadné dopravy, jsou stále nezbytné pro společnost. V těchto případech může zaměstnavatel nařídit pracovní povinnost svým zaměstnancům kdykoli, ale zpravidla musí být dodrženy speciální podmínky, jako například příplatek za práci nebo náhradní volno. V každém případě platí zákon č. 262/2006 Sb., který stanoví podmínky pro práci v den svátku.

Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:

 • a) naléhavé opravné práce,

 • b) nakládací a vykládací práce,

 • c) inventurní a závěrkové práce,

 • d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,

 • e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,

 • f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,

 • g) práce v dopravě, h) krmení a ošetřování zvířat.

Práce ve svátek a náhradní volno, nebo příplatek

 • Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci 

  dosažená mzda a náhradní volno

   v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve 

  výši průměrného výdělku

  .

 • Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí 

  příplatku k dosažené mzdě

   nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

 • Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší 

  náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku

   nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Tj. pokud zaměstnanci kvůli svátku odpadne směna, tak má nárok na náhradu mzdy, ve výši průměrného výdělku.

Mohlo by vás zajímat: