Výpočet čisté mzdy - 2024, výpočet čistého příjmu - kalkulačka

K vypočítání čisté mzdy zadejte hrubou mzdu a počet nezaopatřených dětí a uveďte slevy na dani, případně daňové odpočty na které máte nárok. Kalkulačka čisté mzdy provede přepočet hrubé mzdy na čistou mzdu, spočítá čistý příjem a vyčíslí, jaký je mezi čistou a hrubou mzdou rozdíl. Kolik vám vezme daň z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Student

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy se počítá z hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky - základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.

Z tohoto základu daně vypočítáme daň z příjmu ve výši 15% (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.

Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání.:

Odvody za zdravotní pojištění, placené zaměstnancem jsou 4,5 % z měsíčního příjmu, zálohy na sociální pojištění pak činí 6,5 %.

Kdo daní své příjmy vyšší 23% sazbou daně?

Sazba daně ve výši 15 % se týká těch poplatníků, kteří mají příjmy do 48 násobku průměrné mzdy. Jakmile však bude poplatníkův základ daně přesahovat 48 násobek průměrné mzdy, zdaní své příjmy nad tento základ sazbou daně ve výši 23 %. Pro příjmy za rok 2023 jde o roční limit ve výši 1,582,812 Kč, resp. měsíční příjmy ve výši 131,901 Kč.