Plán směn v Excelu

Jednoduché plánování směn s tabulkou pro detailní plánování směn v MS Excel

Plánovač směn 4.0.0

Licence: Orphanware

Číslo verze: 4.0.0

Instaluje se: Ne

Aktualizováno:27.9.2021

Autor: Fratntišek Opletal

Operační systémy: Windows XP, Vista, 7

Plánovač směn (plánování směn) - ke stažení zdarma

Plánování směn je aplikace pro MS Excel, naprogramována pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Aplikace maximálně usnadňuje tvorbu plánu směn v kalendářním měsíci s důrazem na uživatelskou "přívětivost". Je vhodná jak pro plánování a evidenci odpracované pracovní doby u pravidelně rozvržené pracovní doby i u nepravidelného rozvržení a směnného provozu. V programu naleznete:

do jednoho dne zadat libovolně dlouhou směnu, s libovolným začátkem a koncem, včetně směny noční (maximální délka směny je 24:00 hod.)
do směny zadat dvě přestávky na jídlo a oddech
naplánovat a evidovat dosahy na pracovišti i mimo pracoviště
dodatečně naplánovat a evidovat práci přesčas
připravit si šablony nejčastěji plánovaných směn
po zadání roku a měsíce automaticky v plánu vyznačit soboty, neděle a svátky
automaticky spočítat počet odpracovaných hodin za měsíc, v noci, v sobotu, v neděli, ve svátek, práci přesčas
délku dosahu
doplnění plánu o barevné zvýraznění.