Minimální mzda - Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2023

S účinností od 1. ledna 2023 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 100 Kč za měsíc na 17 300 Kč, resp. o 7,40 Kč za hodinu na 103,80 Kč. O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022 nařízením vlády č. 465/2022 Sb., (znění citovaného nařízení viz nařízení vlády č. 465/2022 Sb. (100.75 kB), kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“).

Minimální mzda v EU

Minimální mzdu má zavedenou také mnoho států EU. Rozdíly mohou být značné, ale je potřeba brát v úvahu to, že jednotlivé státy mají jinou výši daní, odvodů i ceny spotřebitelského zboží a další ekonomické faktory ovlivňující výši mzdy. V roce 2021 byla minimální mzda zvýšena v 17 zemích EU. Minimální mzda v Německu v roce 2023 je na úrovni 1 920 eur, v přepočtu tedy činí téměř 50 000 Kč. Slovensko má momentálně minimální mzdu ve výši 700 eur, asi 17 500 Kč.

Kalkulačka minimální mzdy

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby v roce 2023:

Týdenní pracovní doba v hodinách

Minimální mzda v Kč/hod.
(zaokrouhleno na 10 hal.)

40

103,80

38,75

107,20

37,5

110,70

Tabulka vývoje minimální mzdy:

Čas změny Minimální mzda
za měsíc v Kč za hodinu v Kč
2024 leden 18 900 112,50
2023 leden 17 300 103,80
2022 leden 16 200 96,40
2021 leden 15 200 90,50
2020 leden 14 600 87,30
2019 leden 13 350 79,80
2018 leden 12 200 73,20
2017 leden 11 000 66,00
2016 leden 9 900 58,70
2015 leden 9 200 55,00
2013 srpen 8 500 50,60
2007 leden 8 000 48,10
2006 červenec 7 955 48,10
2006 leden 7 570 44,70
2005 leden 7 185 42,50
2004 leden 6 700 39,60
2003 leden 6 200 36,90
2002 leden 5 700 33,90
2001 leden 5 000 30,00
2000 červenec 4 500 25,00
2000 leden 4 000 22,30
1999 červenec 3 600 20,00
1999 leden 3 250 18,00
1998 leden 2 650 14,80
1996 leden 2 500 13,60
1992 leden 2 200 12,00
1991 únor 2 000 10,80