Pracovní pohotovost a příplatky za ní

Rozlišení mezi pracovní pohotovostí a výkonem práce v době pracovní pohotovosti je klíčové.

Držení pracovní pohotovosti

Pracovní pohotovost je období, kdy je zaměstnanec připraven vykonávat práci podle pracovní smlouvy mimo pracoviště zaměstnavatele, v případě potřeby. Pokud je zaměstnanec na pracovišti zaměstnavatele, nejde o pracovní pohotovost, ale o běžný výkon práce.

Pracovní pohotovost není povinná, je výsledkem písemné dobrovolné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Lokalita pracovní pohotovosti

Nejběžnější místo pro držení pracovní pohotovosti je bydliště zaměstnance, může být však i jakékoliv jiné dohodnuté místo.

Cestovní náhrady a pracovní pohotovost

Cesta zaměstnance k pracovní pohotovosti je mimořádná cesta v souvislosti s prací a náleží zaměstnanci cestovní náhrady.

Délka a pracovní pohotovost o víkendu

Délka pracovní pohotovosti není zákonem omezena. Pracovní pohotovost o víkendu s sebou nese příplatek za práci v tuto dobu.

Výkon práce v době pracovní pohotovosti

Výkon práce přerušuje pracovní pohotovost a zaměstnanci náleží mzda a příplatek za práci přesčas.

Pracovní pohotovost a odpočinek

Pracovní pohotovost není součástí pracovní doby, proto je považována za dobu odpočinku. Pokud dojde k výkonu práce během pracovní pohotovosti, odpočinek se přeruší. Rozvrh práce musí respektovat nepřetržitý odpočinek během 24 hodin a v týdnu.

Pracovní pohotovost je odpočinkový čas pro zaměstnance. Práce v této době je považována za práci přesčas. Zaměstnavatel musí respektovat limity práce přesčas stanovené zákonem. Doba pro práci v rámci pracovní pohotovosti je tedy omezená.

Odměna za pracovní pohotovost

Odměna za pracovní pohotovost je minimálně 10 % průměrného výdělku zaměstnance, ale nepočítá se jako mzda. Nepřispívá například k výpočtu odstupného nebo limitů náhrady škody ze strany zaměstnance.

Evidence a výpověď dohody o pracovní pohotovosti

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovní pohotovosti. Výpověď dohody o pracovní pohotovosti musí být písemná a mít určenou výpovědní lhůtu.

Mohlo by vás zajímat: