Nárok na dovolenou u DPP a DPČ od roku 2024


Nárok na dovolenou u smluv DPP a DPČ


Novela zákoníku práce byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. Začala platit od 1. října 2023, avšak je třeba zdůraznit, že má dvoufázový charakter, a druhá významná část nabude účinnosti až k 1. lednu 2024. Pro dohodáře, čili brigádníky, to znamená nový nárok na placenou dovolenou, a to od začátku roku 2024.

Kdy vzniká nárok na dovolenou?

Nárok na dovolenou vznikne pouze v případě, že:

 • dohodář uzavře s zaměstnavatelem dohodu na minimálně 4 týdny (což odpovídá 28 dnům) 
 • a zároveň odpracuje alespoň čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby. Pro výpočet dovolené se vždy použije fiktivní týdenní pracovní doba ve výši 20 hodin týdně, bez ohledu na skutečně odpracované hodiny. Aby tedy zaměstnanci na DPP nebo DPČ měli nárok na dovolenou, musí během jednoho kalendářního roku odpracovat alespoň 80 hodin u stejného zaměstnavatele

U dohod o pracovní činnosti (DPČ) se do započítávané pracovní doby zahrnují také období specifikovaná v § 348 odst. 1 zákoníku práce. Tato doba zahrnuje:

a) čas, kdy zaměstnanec není schopen pracovat z důvodu pracovních překážek, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, pokud bylo předem dohodnuto jeho náhradní pracovní povinností, a čas, po který byla práce přerušena v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek,

b) dobu strávenou na dovolené,

c) čas, kdy zaměstnanec volí náhradní volno za práci přesčas nebo za práci o svátcích,

d) období, kdy zaměstnanec není v práci z důvodu svátku, za který má nárok na náhradu mzdy, nebo za který mu mzda nebo plat nejsou zkracovány.

Ostatní aspekty spojené s výpočtem délky dovolené, náhradou mzdy během dovolené, průběhem dovolené a případným vyplacením dovolené při ukončení pracovního vztahu zůstávají neměnné, tak jak platí pro tradiční zaměstnance v klasickém pracovním vztahu.

Příklad u klasické 4 týdenní dovolené za rok:

 1. Pokud brigádník  odpracuje 300h za rok, tak při 20 hodinové fiktivní týdenní pracovní době je přepočet: "15 týdnů"
  • 300 h / 20 h = 15 odpracovaných týdnů
 2. Pro 15 odpracovaných týdnů je dovolená: 
  • 15 / 52 = 0.29
  • 0.29 * 4 týdny = 1,15
  • 1.15 * 20 hodinový úvazek = 23 h

Pro bod 2 výpočtu můžete použít naší kalkulačku zde >>:

 • U DPP nebudeme čerpání dovolené započítávat do odpracované doby.
 • U DPČ budeme čerpání dovolené započítávat do odpracované doby.