Daňové přiznání 2023. Do kdy a jak přiznat daně za rok 2022?

Termín: Do kdy vyplnit daňové přiznání?

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022 je nejpozději do 3. dubna 2023. Protože 1. dubna 2023 připadá na sobotu, lhůta se prodlužuje na pondělí 3. dubna 2023. Pokud daňové přiznání bude podáno elektronicky, lhůta se prodlužuje na 2. května 2023.

Ti daňoví poplatníci, kteří využívají služby daňového poradce, mají termín pro odevzdání daňového přiznání až do 3. července 2023 (kvůli sobotě, kterou připadá 1. července 2023).

Typ podání

Termín podání:

Základní termín

3. dubna 2023

Daňové přiznání on-line

2. května 2023

S daňovým poradcem

3. červenec 2023

Jak připravit a odevzdat daňové přiznání?

Pro vyplnění daňového přiznání za rok 2022 je třeba uvést všechny příjmy, které podléhají zdanění, včetně příjmů z zaměstnání, u kterých již byla odvedena zálohová daň. V daňovém přiznání je také třeba uvést zaplacené zálohy během roku. Pokud jsou zaplacené měsíční daňové zálohy vyšší než vypočtená roční daňová povinnost, může vzniknout nárok na daňový přeplatek.

Daňové přiznání lze podat:

  • Osobně

  • Poštou

  • Elektronicky

Daňoví poplatníci s datovou schránkou podávají daňové přiznání povinně přes ni. OSVČ musí podat daňové přiznání také přes datovou schránku.

Pro OSVČ je vyplnění daňového přiznání běžnou záležitostí, ale ostatní daňoví poplatníci mohou mít s touto povinností problémy. Například zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2022 současně pro dva zaměstnavatele a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň, musí podat daňové přiznání. Další skupinou jsou zaměstnanci s rozhodnými zdanitelnými příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu vyššími než 6 000 korun, tedy například při příjmech z nájmu.

Daňové přiznání online

Lidé, kteří nemají datovou schránku a chtějí se vyhnout frontám na finančním úřadě, mohou podat daňové přiznání online. K tomu lze využít portál MOJE daně na internetových stránkách finanční správy.

Daňové přiznání pro OSVČ za rok 2022

OSVČ, kteří během roku 2022 platili paušální daň, nemusí vyplňovat daňové přiznání. Své daňové povinnosti již splatili pravidelnými měsíčními platbami. Ostatní OSVČ však musí podat daňové přiznání a použít klasický čtyřstránkový daňový formulář. Kromě toho budou muset vyplnit i přílohu č. 1 daňového přiznání. Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo příslušným výdajovým paušálem, který se liší podle vykonávané činnosti.

Výše daně z příjmu fyzických osob za rok 2022 závisí pouze na hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a daňových slevách. Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti ani to, zda se podnikání provozuje v důchodu nebo během studia, nemají na výpočet daně vliv.

Jak u OSVČ na vedlejší činnost

Nezapomínejte také, že daňové přiznání a přehledy musíte vyplnit i v případě, když jste za rok 2022 vykonávali vedlejší samostatnou činnost. Rozdíl ve zdanění může být značný.

Výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je, že není nutné dodržovat minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění, na rozdíl od hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nízkém zisku OSVČ je tak zdanění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nízké. Při vysokém zisku je stejné jako při výkonu hlavní činnosti.

O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se v praxi nejčastěji jedná v případech jako:

  • podnikání při zaměstnání

  • během studia

  • v důchodu

  • při pobírání rodičovského příspěvku

Mohlo by vás zajímat: