Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Hlavním rozdílem mezi DPP a DPČ je, že DPČ omezuje maximální počet odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele na 20 hodin týdně (polovina standardní pracovní doby).

V praxi se průměruje 20 hodin po celou dobu trvání DPČ, která může být uzavřena maximálně na 52 týdnů. To znamená, že v některých týdnech můžete odpracovat až 40 hodin, ale musíte dodržet celkový průměr za dobu platnosti smlouvy.

Na rozdíl od DPP může počet odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin ročně.

Výše odměny se řídí stejnými pravidly jako u DPP, což znamená minimálně 96,40 Kč za hodinu odvedené práce.

DPČ: Kdo platí sociální a zdravotní pojištění

Pojistné platíte pouze v případě, že vyděláte alespoň 3 500 Kč měsíčně.

Pokud máte uzavřeny dohody o pracovní činnosti s více zaměstnavateli, limit 3 500 Kč se vztahuje zvlášť na každého zaměstnavatele.

Ukončení DPČ smlouvy

U DPČ smluv můžete ukončit spolupráci bez udání důvodů. Nicméně platí 15denní výpovědní lhůta nebo datum, na kterém jste se dohodli při podpisu smlouvy.

Mohlo by vás zajímat: