Dohoda o provedení práce (DPP)

Výhody, nevýhody a limity?

Dohoda o provedení práce (DPP) upravuje vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejedná se ale o klasický pracovní poměr a lze je ukončit bez udání důvodu. Zaměstnavatel po DPP sahá obvykle v případě brigády a jednorázové nebo mimořádné činnosti. O dohodě o pracovní činnosti si přečtěte zde.

Písemná dohoda o provedení práce je určena pro příležitostný přivýdělek a omezuje se na maximálně 300 hodin ročně. Toto omezení platí i v případě, že máte podepsané více dohod o provedení práce u stejného zaměstnavatele. Nicméně, pokud máte dohody o práci u různých zaměstnavatelů, omezení 300 hodin můžete využít u každého z nich.

DPP: Omezení na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele

Dohoda o provedení práce je určena pro příležitostný přivýdělek omezený na maximálně 300 hodin ročně a musí být uzavřena písemně. Pokud máte podepsané více DPP u stejného zaměstnavatele, tento časový rozsah se nerozšiřuje. Omezení na 300 hodin neplatí v případěkdy máte dohody o práci u různých zaměstnavatelů. V takovém případě můžete tento limit 300 hodin využít u každého z nich.

DPP: Výdělek

Minimální výše odměny při práci na dohodu je stejná jako minimální mzda. V roce 2023 je v přepočtu na hodinovou sazbu 103,80 Kč. Horní hranice odměny není omezena a závisí na dohodě se zaměstnavatelem.

Při práci na DPP zaměstnanec automaticky nezískává výhody, které obvykle plynou z hlavního pracovního poměru. Nicméně všechny tyto výhody si zaměstnanec může sjednat se zaměstnavatelem smluvně, například:

  • nárok na dovolenou

  • příplatky za práci přesčas nebo o svátcích

  • cestovní náhrady

  • náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

  • stravné

  • odstupné

Dohoda o provedení práce má však, na rozdíl od živnosti nebo HPP, i své výhody:

  • jednodušší administrativa

  • nižší odvody na pojištění

  • větší časová flexibilita

DPP: Podepisování "růžového papíru"

Prohlášení poplatníka k dani, známé jako "růžový papír", můžete podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele za každý měsíc. Pokud je vaše aktuální dohoda o provedení práce jediným zdrojem příjmu, podepište prohlášení. V takovém případě vám nebude srážena daň ve výši 15 %. Pokud máte více brigád, podepište "růžový papír" u zaměstnavatele s nejvyšším příjmem.

DPP: Platba sociálního a zdravotního pojištění

Pokud váš příjem z dohody o provedení práce nepřesahuje 10 000 Kč měsíčněnejste povinni platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud však vyděláváte více, musíte platit zálohy a máte nárok na nemocenské dávky.

Dohoda o provedení práce a daňové přiznání

V některých případech se může vyplatit podání daňového přiznání při práci na dohodu o provedení práce (DPP). Pokud váš příjem činí méně než 10 000 Kč měsíčně a nemáte podepsané prohlášení o dani, na váš příjem se vztahuje srážková daň, kterou zaměstnavatel strhává z výplaty. Nicméně tyto zdaněné příjmy můžete zahrnout do daňového přiznání a započíst je do celkové daňové povinnosti.

Podání daňového přiznání se vyplatí i v případě, že pracujete na více brigádách nebo DPP během jednoho měsíce a příjem u každého zaměstnavatele je nižší než 10 000 Kč. Jelikož můžete mít prohlášení o dani pouze u jednoho zaměstnavatele, srážková daň se uplatňuje u zbylých příjmů. Můžete si vyžádat potvrzení o srážené dani od každého zaměstnavatele a uvést součet hrubých příjmů do daňového přiznání jako základ pro výpočet daně z příjmu.

Ukončení DPP smlouvy

U DPP smluv můžete ukončit spolupráci bez udání důvodů. Nicméně platí 15denní výpovědní lhůta nebo datum, na kterém jste se dohodli při podpisu smlouvy.

Mohlo by vás zajímat: