Minimální mzda od 1.1.2024

S účinností od 1. 1. 2024 je navýšena minimální mzda na částku 18 900 Kč. Zaručená mzda se rovněž zvyšuje od roku 2024, avšak pouze pro vybrané skupiny pracovníků.

V roce 2023 byla minimální mzda 17 300 Kč, od roku 2024 se zvyšuje na 18 900 Kč.

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby v roce 2024:

Týdenní pracovní doba v hodinách

Minimální mzda v Kč/hod. (zaokrouhleno na 10 hal.)

40

112,50

38,75

116,10

37,5

120,00

Do minimální mzdy není zahrnuto:

  • mzda za práci přesčas

  • příplatek za práci ve svátek

  • mzda za noční práci

  • mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí

  • mzda za práci v sobotu a v neděli

Výpočet minimální mzdy:

Minimální mzda (40h) = 112,50 Kč Týdenní fond pracovní doby = 40h 40 h / vaše týdenní pracovní doba * 112,5 Kč

Příklad pro 38 hodinovou týdenní dobu:

40 / 38 * 112.5 = 118.42 Kč / hodinu

Mohlo by vás zajímat: