Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek - novela Zákoníku práce 1.ledna 2024

Nepřetržitý denní odpočinek

V podstatě jde o zajištění zaměstnanci odpočinku po dobu 11 hodin během každých 24 po sobě jdoucích hodin. Doba odpočinku pro dospělého byla stanovena na 11 hodin, zatímco pro mladistvé je vyžadována minimální délka odpočinku 12 hodin. Původně byla délka odpočinku měřena v intervalech mezi koncem jedné pracovní směny a začátkem druhé. Nyní je klíčovým faktorem stanovený rámec 24 hodin.

V některých případech, lze odpočinek zkrátit. Odpočinek může být dospělému zaměstnanci zkrácen až na 8 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin. Následující odpočinek však musí být prodloužen o tu dobu, o kterou byl předchozí odpočinek zkrácen. Odpočinek může být zkrácen za těchto situací:

 • v nepřetržitých provozech;

 • při nerovnoměrně rozvržené pracovní době;

 • při práci přesčas;

 • v zemědělství;

 • při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména:

  • ve veřejném stravování;

  • v kulturních zařízeních;

  • v telekomunikacích a poštovních službách;

  • ve zdravotnických zařízeních;

  • v zařízeních sociálních služeb;

 • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců;

 • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnanci nově náleží nepřetržitý odpočinek trvající minimálně 24 hodin během týdne, což se společně s denním odpočinkem pro dospělého dostává na 35 hodin. Mladiství mají nárok na alespoň 48 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu. Důležité je, že délka odpočinku se hodnotí v rámci jednoho týdne, není možné si tak hromadit volno na později vybrané dny. Sice nenutí, aby den odpočinku byl nedělí, ale upřednostňuje, aby byl pro všechny zaměstnance stejný, přičemž se ideálně shodoval s nedělí, pokud to provozní podmínky dovolují.

I při nepřetržitém odpočinku v týdnu je možné zkrácení na celkových 24 hodin místo obvyklých 35 hodin v případech výjimek, např. u nepřerušitelných technologických procesů. Zkrácený odpočinek však musí být poskytnut s následujícím nepřetržitým odpočinkem tak, aby během dvou týdnů zaměstnanec dosáhl odpočinku v týdnu trvajícího alespoň 70 hodin. Zemědělství má samostatně stanovenou délku odpočinku. Dohodou lze zkrátit délku nepřetržitého odpočinku v týdnu, ale jen tak, aby byl zaměstnanci poskytnut odpočinek v délce alespoň 105 hodin během 3 týdnů nebo alespoň 210 hodin během 6 týdnů při sezónních pracích.

Tato úprava nepřetržitého odpočinku v týdnu nabývá účinnosti od 1. ledna 2024.

Mohlo by vás zajímat: