Školní prázdniny v ČR

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Vyberte školní rok:

2022/2023
2023/2024
2024/2025